MENU
DEPARTAMENT DE XARXES
Infraestructura.

Instal•lació i manteniment d’ infraestructures de xarxes. Cablejat, concentradors, punts d’accés, enrutadors, … no es preocupi, nosaltres l’aconsellem i li instal•lem les solucions mes adequades per la seva empresa i el seu pressupost, mantenint-les i millorant-les segons les seves necessitats.
Servidors.

Instal•lació i manteniment de servidors empresarials amb sistemes operatius Microsoft Windows. Configuració d’usuaris, control de recursos compartits, accés remot, xarxes virtuals, polítiques del sistema,...
També podem configurar-li servidors de fitxers amb servidors Linux.
Internet.

Gestionem les seves necessitats a internet: registre de dominis, espai web, correu electrònic, servidors,...